Regulamin sklepu

  • §1 Informacje ogólne
  • §2 Składanie zamówień i formy potwierdzenia
  • §3 Wysyłka towaru
  • §4 Płatności
  • §5 Gwarancje, reklamacje, zwroty towarów
  • §6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  • §7 Postanowienia końcowe

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.LonsiHouse.pl jest firma LonsiHouse Bartosz Klein z siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Kolejowa 19, NIP:1181415342, REGON: 362671870, zwana dalej LonsiHouse lub sklepem internetowym.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.LonsiHouse.pl
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
4. Zawartość witryny internetowej sklepu www.lonsihouse.pl stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się na witrynie sklepu w momencie zamówienia.
5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu online, w niektórych przypadkach przyjmujemy zamówienia telefoniczne. Zamówienia mebli – tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym, po ustaleniu dostępności i ceny wysyłki mebla.
6. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
7. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
8. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu w systemie płatności online PayU lub na koncie bankowym sklepu w przypadku wyboru opcji „przelew bankowy”. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem złożenia zamówienia.
10. Dowodem zakupu w sklepie internetowym www.lonsihouse.pl jest paragon fiskalny lub faktura. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną, może zostać wysłana w formie papierowej na prośbę kupującego (należy wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia)
11. Produkty w dziale „meble” są produktami używanymi, poddanymi zabiegom stylizacyjnym.
12. Korzystanie ze sklepu www.lonsihouse.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Składanie zamówień i formy potwierdzenia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem:
• Sklepu internetowego – koszyk
• Formularza kontaktowego – w przypadku produktów nietypowych, np. meble
• e-mailem – lonsihouse@gmail.com
• telefonicznie +48 692 140 126
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep internetowy poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni od daty zakupu.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia LonsiHouse zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, po złożeniu zamówienia, a przed jego weryfikacją i przyjęciem do realizacji, LonsiHouse niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienia zamówienie nie będzie realizowane.
7.LonsiHouse wystawia faktury. Aby otrzymać fakturę należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy.

§3 Wysyłka towaru

1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Klient zostanie poinformowany o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym terminie dostawy.
2. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem tradycyjnym, do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Aby przyśpieszyć wysyłkę należy wysłać potwierdzenie dokonania płatności.
3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy Kurierskiej na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.
4. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca. Klient może się zapoznać z cennikiem w dziale „koszyk”, gdzie następuje wyliczenie kosztów przesyłki na podstawie wybranego rodzaju płatności – przedpłata/za pobraniem.
Przesyłki wielkogabarytowe/niestandardowe z działu „meble” lub „inne produkty” wyceniane są indywidulnie.
Nie ma możliwości kupienia mebli przez sklep internetowy – tylko za pośrednictwem emailowego lub telefonicznego potwierdzenia dostępności produktu.
5. Odbiór produktów dostarczonych przez firmę Kurierską musi zostać potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

6. W przypadku NIE ODEBRANIA przesyłki „za pobraniem”, klient jest zobowiązany zwrócić poniesione koszty na konto LonsiHouse w terminie 7 dni.

§4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, płatności tradycyjnym przelewem na konto bankowe sklepu, a także gotówką, przy odbiorze osobistym.

Wpłata na konto Firmy

LonsiHouse Bartosz Klein
BANK PKO BP
17 1020 1169 0000 8102 0229 9402

§5 Reklamacje, zwroty towarów:

1.Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do firmy LonsiHouse za pośrednictwem poczty email.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U. Nr 22 poz.271 z 2000r z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
3. Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie towaru wolnego od śladów użycia.
4. Zwrotowi nie podlegają:
• towary zamówione lub wyprodukowane specjalnie dla Klienta
5. Zwracany towar należy zwrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.
6. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.
7. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru.
8. Jeśli produkt był wysłany do klienta na koszt sklepu internetowego, przy zwrocie towaru Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.

§6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. Administratorem danych jest LonsiHouse z siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Kolejowa 19 05-540.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w www.lonsihouse.pl są danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów lub zmian, które nie mogą być podstawą roszczeń.
2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.
3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. Składając zamówienie Klient akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. Nr 101 poz.926 z 2002r z późniejszymi zmianami).
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy LonsiHouse.
7. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej na stronie sklepu www.lonsihouse.pl